КТ для оцінки ефективності хіміотерапії

Значення комп’ютерної томографії в контролі лікування онкологічних захворювань

Одним з компонентів комплексного лікування онкологічних захворювань є хіміотерапія. Вона може допомогти в досягненні стійкої ремісії, зменшити розміри пухлини, уповільнити поширення метастазів у внутрішні органи і лімфатичні вузли. У разі грамотного підбору променевої хіміотерапії та проведення хірургічного втручання, хворий може мати шанс навіть на повне одужання. У процесі лікування необхідний контроль динаміки патологічного процесу для оцінки ефективності лікування, корекції схеми терапії та урахування індивідуальних особливостей пацієнта. В цьому випадку методом оптимального вибору стає комп’ютерна томографія.  КТ для оцінки ефективності хіміотерапії має велике значення, так як вона довела свою точність та інформативність. Результати комп’ютерної томографії діагностично мають велике значення не тільки при первинній постановці діагнозу (КТ-онкоскринінгу). Перш за все, таке дослідження дозволяє спостерігати регресію і стабілізацію онкологічного процесу, виміряти лінійні розміри новоутворень і підібрати максимально ефективну схему лікування.

Відмінність комп’ютерної томографії від інших методів при оцінці ефективності хіміотерапевтичного лікування

МСКТ – найсучасніший метод візуалізації внутрішніх органів і кісткових структур. КТ при хіміотерапіїОнкологи призначають це дослідження при новоутвореннях головного мозку, шиї, органів грудної клітки, черевної порожнини і таза, молочних залоз, лімфатичних вузлів. Комп’ютерна томографія з болюсним введенням контрасту дає можливість встановити стадійність процесу, ступінь злоякісності раку, розміри і структуру новоутворення.

Багатий досвід клініцистів і радіологів показав, що в разі спостереження за пацієнтами в процесі лікування, КТ має перевагу перед іншими рентгенівськими і ультразвуковими методами. В першу чергу якість зображень на звичайних рентгенівських знімках і комп’ютерних томограмах незрівнянна. Ультразвукові дослідження допускають похибки при вимірах патологічних структур, тому вважаються недостатньо точними в діагностиці онкологічних захворювань. Широкі можливості для оцінки клінічного ефекту від хіміотерапії дають можливість отримання тонких зрізів зображень в різних проекціях. Рутинна комп’ютерна томографія після хіміотерапії дозволяє виконати пошук метастазів у всьому організмі, і в цьому її перевага. Мультиспіральна КТ дає цінну детальну інформацію про характер росту, розміри, форму і структуру новоутворень. В результаті, це дозволяє оцінити ефективність лікування і навіть поставити прогноз одужання і тривалості життя.

Показання до проведення КТ під час хіміотерапії

Яким пацієнтам, які проходять хіміотерапевтичне лікування, показана мультиспіральна комп’ютерна томографія?КТ для оценки эффективности химиотерапии

  • Онкохворим, що вперше отримали хіміотерапію.
  • Пацієнтам з активним патологічним процесом між курсами хіміотерапевтичного лікування і в якості передопераційної підготовки.
  • Хворим в ремісії після ефективного лікування для контролю результатів. КТ дозволяє оцінити необхідність корекції терапії та виключити метастазування.
  • Пацієнтам, у яких не настає поліпшення після тривалого комплексного лікування.
  • Людям, котрі проходили лікування раніше в разі рецидиву захворювання.

В які терміни по відношенню до хіміотерапії необхідно проводити рутинну КТ?

Це питання вирішує онколог-клініцист у кожному індивідуальному випадку, однак в середньому КТ проводиться через 2-4 тижні після повного курсу хіміотерапії. Звичайно, в екстрених випадках можна зробити діагностику через 3-7 днів після введення хіміопрепаратів. Після комплексної терапії, що включає опромінення, комп’ютерну томографію проводять через 3-6 місяців. Після оперативних втручань дослідження буде інформативним в середньому через 1-3 місяці.